Steekwoorden

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden en activiteiten verricht voor een instelling of een onderneming. Vrijwilligers verdienen – buiten een onkostenvergoeding – geen salaris en hebben geen vast dienstverband. Ze kunnen tijdelijk een taak toebedeeld krijgen of een permanente functie vervullen. Bijna alle mensen die actief zijn in dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen doen dat als vrijwilliger. Het is voorvel  verenigingen steeds lastiger om een vaste groep vrijwilligers aan zich te binden. Bij Vrijwilligers Groningen kun je het aanbod overzien en je opgeven. Meer informatie bij de Groninger Dorpen en bij de Rijksoverheid.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen