Wat wil ADA?

Image

ADA-scheplogo

Wat is ADA?

De Actieve Dorpen Aanpak – ADA – is een online stappenplan waarmee je initiatieven kunt bedenken, plannen en uitwerken om je dorp te verbeteren, te verfraaien en te versterken. Ondersteund door tal van inspirerende voorbeelden van Groningse dorpsprojecten. Bedoeld voor bewoners, verenigingsbestuurders, (gemeente-)ambtenaren en andere betrokkenen die dorpsinitiatieven bedenken en uitvoeren en daarmee de leefbaarheid in de Groninger dorpen willen vergroten. ADA wijst de weg.


Van wie is ADA?

ADA werd ontwikkeld door de vereniging Groninger Dorpen dat liet onderzoeken wat dorpsbewoners en hun verenigingen, gemeenten en andere overheidsinstanties kunnen leren van de vele succesvolle dorpsinitiatieven die de afgelopen jaren in de provincie Groningen werden uitgevoerd. Hoe hebben de bewoners en hun verenigingen deze projecten aangepakt? Hoe verliep de samenwerking met verenigingen en gemeentes? Hoe vonden ze ondersteuning? Hoe kun je projecten duurzaam maken?     


Wat wil ADA?

De Actieve Dorpen Aanpak (ADA) wil dat dorpsbewoners, hun verenigingen en de overheden en instanties daaromheen actief aan de slag gaan om hun dorpen te verbeteren, versterken en verfraaien. Dat doen ze al op vele plekken – getuige de vele dorpsprojecten op deze site – maar niet overal. En ook niet altijd overal even succesvol. Door naar elkaar te kijken en van elkaar te leren verwijd je je blik en verhoog je de effectiviteit van je dorpsprojecten.

Belangrijkste voorwaarden voor het slagen van dorpsinitiatieven? Allereerst: de mate waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun dorpen. En ten tweede de mogelijkheden die verenigingen en gemeentes bieden om deze bewoners actief hun steentje te laten bijdragen. Wat begint met meedenken en meehelpen kan zo uitgroeien tot participeren en ondernemen. Zelf doen – maar wel met z’n allen. En vanuit de eigen toekomstwensen.

Die wensen zijn vaak gebundeld in gezamenlijke dorps-, toekomst- en gebiedsplannen waar Groninger Dorpen een actieve rol in speelt, bijvoorbeeld via de methode Typisch Gronings. Wie de toekomst van zijn dorp mede wil bepalen, zal vanuit de dorpsidentiteit en -geschiedenis naar de toekomst moeten kijken om gezamenlijk problemen op te lossen en nieuwe mogelijkheden voor het dorp te scheppen.


Waarom werd ADA bedacht?

Dorpsbewoners en hun verenigingen zullen in de nabije toekomst een steeds grotere rol spelen bij het verbeteren, versterken en verfraaien van hun dorp. Bewoners, dorpsverenigingen en gemeentes zouden zich daarbij volgens ADA moeten opstellen als teamgenoten. Wie voelt zich geroepen om bij dit initiatief de aanvoerdersband om te doen? Dat kan per projectfase verschillen! De Actieve Dorpen Aanpak levert hierbij de inzichten en de stappen die voor deze samenwerking nodig zijn.

Gelukkig hebben Groningse burgers de afgelopen decennia al laten zien dat ze hun schouders onder projecten kunnen en willen zetten, samen met dorpsbelangenverenigingen en gemeentes. Van eenvoudige dorpsinitiatieven tot complexe zorgcoöperaties. Andersom hebben gemeentes en verenigingen ook de steun ondervonden van dorpsbewoners bij het realiseren van diverse projecten. Samenwerken verbetert als de kennis groeit van de rol en verantwoordelijkheden van je teamgenoten. Nieuwsgierigheid daarnaar helpt een open en gelijkwaardige samenwerking tot stand komen.


Waar komt ADA vandaan?

ADA komt voort uit de ideeën van vanOnderen – een beweging die een aantal jaren geleden ontstond vanuit een aantal Groningse dorpen die veel te maken hadden met versterkingsproblemen en de aanpak van de gaswinningsproblemen. Hun bedoeling was om de regie zoveel mogelijk terug te halen en bij de dorpsbewoners te leggen. Niet van bovenaf maar van onderen, was hun devies. ADA borduurt hierop voort en verbreedt het perspectief naar alle Groningse dorpen en alle soorten dorpsprojecten. ADA gaat er daarbij vanuit dat projecten vooral slagen als van bovenaf en van onderen elkaar ergens in het midden weten te treffen.


Hoe kan ik meedoen met ADA?

Laat je inspireren door de dorpsverhalen en laat je op weg helpen door het stappenplan! Heb je zelf een Groningse dorpsproject ontwikkeld, of ken je er een die nog niet op de site staat, geef het project dan aan ons door, via dit webformulier. Wij zorgen er dan voor dat er een dorpsverhaal op deze site wordt gepubliceerd.


Wie zijn verantwoordelijk voor ADA?

De eindverantwoordelijkheid berust bij Groninger Dorpen: Nienke Vellema, Gilian Wijnalda
Projectleider: Annemarieke Aarts
Teksten: Louis Stiller, Annemarieke Aarts, David Inden, Kevin van der Schoor, Pamela Wolters
Beeld: Vera Post
Design: Jabik de Vries
Website/techniek: Pixelstyle / Dries Arnolds

Actieve Dorpen Aanpak (ADA) is een initiatief van Groninger Dorpen. Mede tot stand gekomen met steun van de Provincie Groningen en de Groninger gemeenten, en het programma Democratie in Actie (een gezamenlijk programma van VNG en BZK).

Image

Groninger Dorpen logo

Image

Dia Logo