Wedde dat ’t lukt: dorpswoners zolang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen

Wedde plaatsnaambord 1

Wedde dat ’t lukt is een stichting die ervoor zorgt dat inwoners van Wedde, Veelerveen en Vriescheloo zolang mogelijk zorg kunnen krijgen en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het zorginitiatief is een project van de dorpsgemeenschap zelf, samen met de huisartsenpraktijk en een professionele dorpsondersteuner die vrijwilligers aanstuurt. Initiatiefnemer was huisarts Hans Berg die in gesprek ging met sleutelfiguren in het dorp. Samen ontwikkelden zij een plan om dorpsbewoners elkaar zoveel mogelijk te laten helpen wanneer zij zorg- of welzijnsvragen hebben. Een netwerk van vrijwilligers helpt sinds begin 2015 de zorg van dorpsbewoners te lenigen. Vierhonderd aanvragen komen er inmiddels per jaar binnen, die over zo’n 110 vrijwilligers worden verdeeld.

Dankzij de organisatie hoeft de huisarts minder vaak patiënten door te verwijzen naar een specialist. Ouderen zijn in staat langer in hun eigen dorp te blijven wonen. En de onderlinge band in het dorp is versterkt. Kern van het geheel is dat informele en formele zorg met elkaar verbonden worden: de huisartsenpraktijk doet zijn deel van de zorg, de dorpsvrijwilligers het andere. De dorpsondersteuner – die van de plaatselijke rijwielzaak in een fiets cadeau kreeg – signaleert, adviseert en legt verbindingen tussen mensen en organisaties. Bovendien houdt ze spreekuren in buurt- en dorpshuizen van de gemeente Bellingwedde (inmiddels Westerwolde). Eens per jaar is er een vrijwilligersdag, om eenieder te bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid.

De resultaten van Wedde dat ’t lukt zijn zeer bemoedigend. Het initiatief won  de Niek de Jongprijs van de gezamenlijke zorgverzekeraars, voor innovatieve zorgprojecten. En de Gouden Pit, van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, voor een project dat binnen een jaar kon zorgen voor het verbeteren van de leefomgeving.