Zorg, onderwijs, dorpsondersteuning

Zorg en onderwijs zijn belangrijke steunpilaren voor het welzijn en welbevinden van dorpsbewoners. Als basisscholen en gezondheidscentra uit de buurt verdwijnen, betekent dat vaak een forse aderlating. Vandaar dat dorpsbewoners veel energie steken in het behouden van nabije zorg- en onderwijsfaciliteiten, samen met gemeentes en andere partijen. Ook voor andere vormen van dorpsondersteuning, zoals schoonmaakacties en overlastbestrijding komen dorpsbewoners in actie.  

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen