Vrijwilligers werken samen met professionals in Hospice

geen afbeelding

Een fijne, warme, aangename plek om de laatste dagen van je leven door te brengen. Dat miste er in Oost-Groningen. Een hospice! Met zorg van vrijwilligers en professionals. Uiteindelijk werd dit hospice toch gerealiseerd en wel door een werkgroep die het plan in 2009 bedacht, uitwerkte en met subsidies en andere financiële ondersteuning wist te realiseren. De initiatiefnemers richtten een stichting op en zochten via allerlei wegen naar vrijwilligers. De respons bleek groot: tientallen mannen en vrouwen melden zich aan. Vervolgens gingen de initiatiefnemers op zoek naar verdere financiering – ruim twee ton hadden ze nodig – die ze onder andere via donaties en via de omliggende gemeentes en kerkgenootschappen kregen. Een van de initiatiefnemers in het Dagblad van het Noorden: ‘De gemeente- en kerkbestuurders laten zo zien dat ze de komst van een hospice in deze regio ook belangrijk vinden. Het ‘werkgebied’ van het hospice gaat immers ook over de provinciegrens heen.’

In 2017 opende Hospice Veen & Wolden Tineke Breider (vernoemd naar de plotseling overleden initiatiefneemster) zijn deuren. Voor het eerst konden vrijwilligers en professionals de zorg voor dierbaren op zich nemen. In juli 2021 kreeg het hospice de vrijwilligersprijs 2020.  Deze bijzondere waardering, met een geldbedrag van drieduizend euro wordt jaarlijks door een onafhankelijke jury toegekend aan instellingen die, met vrijwilligers, een bijzondere bijdrage leveren op het gebied van Zorg & Welzijn in de provincie.

Sinds 2009 waren er al pogingen gedaan om een hospice te realiseren in Stadskanaal. Initiatiefnemer Tineke Breider en haar collega’s zetten daartoe een werkgroep op, vroegen steun aan gemeente en instellingen en konden zo na acht jaar eindelijk de deuren van het hospice openen.