Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen houdt zorg overeind

Wagenborgen

In 2015 werd bekend dat woonzorgcentrum Zonnehuis Menterne in Wagenborgen zou moeten sluiten. Dat was reden voor Dorpsbelangen Wagenborgen om van zorg een belangrijk beleidsspeerpunt te maken. Geïnspireerd door soortgelijke zorgexperimenten in Loppersum en Wedde (Wedde dat ’t lukt) kwam zo het Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen tot stand, met financiering van de gemeente die een professionele dorpsondersteuner aannam. Die functie zorgde voor de structuur binnen het vrijwilligersnetwerk en voor kwaliteitsbewaking binnen de geboden zorg. Ook verbindt de dorpsondersteuner de betrokken professionele instanties, zoals huisarts en gemeente, met de vrijwilligers. Samen met deze instanties houden de vrijwilligers Wagenborgen leefbaar voor ouderen en andere kwetsbare mensen.

Het experiment met de dorpsondersteuner bleek een succes, en de gemeente besloot dit te blijven financieren. Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe dorpsondersteuner actief in Wagenborgen, enkele jaren subsidie werd vrijgemaakt. In de coronatijden, zette de dorpsondersteuner bijvoorbeeld een telefooncirkels van vrijwilligers op zodat alleenstaanden in contact kunnen blijven met huisarts en vrijwilligers.