Bewoners Ter Apel praten in veilige, besloten omgeving over overlast

Ter Apel plaatsnaambord

De gemeente Westerwolde (voorheen Vlagtwedde) organiseerde in 2021 – net als Vlagtwedde een jaar daarvoor – een besloten bijeenkomst waar inwoners van Ter Apel in gesprek konden gaan met elkaar, met de gemeente, politie en andere betrokken organisaties over de overlast die een kleine groep bewoners van het asielcentrum veroorzaakte in het dorp. Op de besloten avond konden ze vertellen hoe ze hun gevoel van veiligheid ervoeren.

Een eerdere gesprekavond had al geleid tot de komst van drie ‘ketenmariniers’ van het rijk die als taak hebben de overlast zoveel mogelijk te beperken. In het dorpscentrum werd daarnaast een inlooppunt ingericht waar bewoners en bezoekers van Ter Apel hun klachten of tips kwijt konden.

De ketenmariniers vertelden op deze avond over de maatregelen. Ook konden inwoners met andere betrokkenen in gesprek en zelf vertellen over hun gevoel van veiligheid. ‘We willen ook graag weer weten hoe het met het veiligheidsgevoel is gesteld’, zei een woordvoerder van de gemeente.

Dat een dergelijke ‘veilige’ gespreksomgeving tijd en inspanning kost, is te zien aan het feit dat een eerste avond, in 2017, werd afgelast omdat er minder dan twintig mensen op afkwamen. De gemeente wil van de dorpsbewoners horen of de maatregelen hielpen en omdat dit zo belangrijk was, werd de communicatie over de avond verbeterd en werd er een nieuwe avond georganiseerd, die wel goed bezocht werd.