DörpsZörg Ulrum bestrijdt krimp met vrijwilligers en een eigen Dörpsstek

Ulrum plaatsnaambord in

Sinds 2011 bestrijden Ulrumers krimp in het dorp met behulp van het initiatief DörpsZörg. Begin ervan was dat vrijwilligers van DörpsZörg de behoeften in kaart brachten van dorpsbewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dit deden ze aan de hand van ‘droomsessies’: wat wilden de inwoners van het dorp in de nabije toekomst? Onder begeleiding van deskundigen gingen dorpelingen daarna met elkaar in gesprek hoe ze wilden dat hun dorp er over twintig jaar uit zagen. Wat is nodig en wat konden ze waarmaken? Uitkomst van deze sessies was dat ze een zelfredzaam, behulpzaam en saamhorig dorp wilden hebben, waar een centrale ontmoetingsplaats ouderen en andere dorpelingen samen zou brengen. Op deze manier kreeg de stichting DörpsZörg en de Dörpsstek vorm. ‘Georganiseerd noaberschap’, noemde het Dagblad het initiatief.

Het vervolg van het initiatief was lastiger, maar niet onoplosbaar. Zo bleken vrijwilligers soms lastig te vinden en was de Dörpsstek pas in 2019 af – later dan gepland. Vrijwilligers helpen intussen met met boodschappen doen en organiseren activiteiten in de Dörpsstek. Twee keer per maand zijn er nu gezamenlijke maaltijden. ‘Op deze manier zorgen we ervoor dat ons dorp verzilvert in plaats van vergrijst,’ zei de voorzitter van DörpsZörg bij de opening. ‘Vroeger was moeder thuis, nu werkt iedereen. En als je 65 was, zat je in het verzorgingshuis. Wij willen het noaberschap van vroeger weer terug, maar dan in een modern jasje. Dat wil zeggen dat we het heel goed organiseren. En stimuleren.’