Holwierde en Krewerd maken van supermarkt een gezondheidscentrum

Holwierde

Aan de Uiteinderweg in Holwierde was lange tijd een supermarkt gevestigd die op het laatst met veel kunst- en vliegwerk onder de Dorpssuperrrr-formule (super+welzijn) overeind werd gehouden. Omdat al langer bekend was dat de supermarkt op omvallen stond werd er vanuit de stichting Dorpsbelangen De Drie Maren een werkgroep gevormd die zich bezighield met de vraag: 'Hoe nu verder?' Het antwoord op deze vraag luidde uiteindelijk: door er een gezondheidscentrum van te maken.

Verschillende partijen vonden elkaar in een brede werkgroep waar Johan van Omme voorzitter van werd. Deze werkgroep bestond uit de Dorpsbelangenvereniging, het Dorpshuis De Heekt, Buurtzorg, basisschool Hiliglo, buurdorp Krewerd, huisarts Patandin en de hulpstichting Veur Mekoar. Nadat in 2017 de supermarkt alsnog ophield, werd er een nieuw plan gemaakt, namelijk om een gezondheidscentrum op te richten op deze plek. Inmiddels wordt de apotheekhoudende huisarts vergezeld door een fysiotherapiepraktijk en een diëtist en wordt op korte termijn nog verdere uitbreiding verwacht. De supermarkt ging ten onder, maar in plaats daarvoor is een gezond gezondheidscentrum teruggekomen.

Aanvankelijk liet het zich niet aanzien dat de supermarkt zou verdwijnen. In allerijl werd in 2013 door Dorpsbelangen een bewonersvergadering belegd waar meer dan 130 dorpsbewoners op afkwamen. Veel dorpsbewoners bleken bereid de handen uit de mouwen te steken. En een dorpsbewoonster die werkt bij ’s Heeren Loo in Appingedam wist de dorpswinkel te koppelen aan de dagbesteding van de cliënten van ’s Heeren Loo. Zo kon de winkel nog een tijd openblijven, maar ook dit bleek op den duur niet bestendig. 

De brede werkgroep gooide het roer om, wist allerlei gelden bijeen te brengen – van leningen van dorpsbewoners tot provinciale en gemeentelijke subsidies en leningen – en wist samen met huisarts S. Patadin een nieuwe, duurzame formule voor het pand te bedenken. Een forse verbouwing volgde (waarbij de huisarts gewoon doorwerkte) die in het voorjaar van 2023 zal worden afgerond. De brede werkgroep is inmiddels opgeheven, want het doel is bereikt.