Samenwerking dorpsscholen ten oosten van Loppersum leidt tot nieuwe netwerkschool

Westeremden plaatsnaambord in

In 2010 kregen 't Zandt, Zeerijp, Eenum, Leermens, Oosterwijtwerd en Westeremden te horen dat hun dorpsscholen over enkele jaren zouden moeten sluiten. Leerlingenaantallen daalden al jaren, onderwijskwaliteit zou dalen en de kosten stijgen, had het regionale onderwijsbureau berekend. Sluiting van de kleine dorpsscholen was de enige oplossing, volgens de verschillende scenario’s van de gemeente Loppersum. Toen het nieuws bekend werd kwamen ouders en dorpsbewoners in opstand en samen richtten ze de werkgroep ‘kleine scholen Loppersum Oost’ op. Ze bedachten een ander scenario waarin de scholen niet hoefden te sluiten en dat de onderwijskwaliteit juist verhoogd kon worden. Met feiten en cijfers ondersteund.

Na gesprekken met de gemeente en het onderwijsbureau, excursies en een pilot kwam een netwerkschool uit de bus. Alle scholen bleven open, maar kwamen onder een bestuur. Leraren rouleren sindsdien over de verschillende scholen en werken intensief samen.

Sleutel tot dit succesverhaal was de inspanning van de dorpsbewoners zelf die een zeer degelijk rapport wisten te produceren: De kracht van klein: het wenkend alternatief. Daardoor werden ouders en dorpsbewoners een volwaardige gesprekspartner. Wat ook hielp was dat er bijval van hogerhand kwam door nieuwe wetgeving die de kleine scholentoeslag in stand hield. De afzonderlijke scholen bleven dus bestaan en behielden hun eigen identiteit. Tegelijkertijd werden de schoolgebouwen versterkt. De ouders waren zeer bij met deze nieuwe opzet, want hierdoor kon de onderwijskwaliteit van de scholen op peil worden gehouden en de dorpsscholen blijven bestaan. ‘Ik ben echt blij dat we zover zijn gekomen,’ verklaarde een ouder tegenover een verslaggever van het Dagblad van het Noorden.