GoudOud Warffum laat oudere dorpsgenoten langer in het dorp wonen

Warffum plaatsnaambord in

Zorgondernemer Vestia maakte in 2011 bekend dat verzorgingshuis Warfheem zou worden opgeheven. Daarop trokken enkele dorpsbewoners aan de bel: hoe moest verder met oudere dorpsbewoners die hun leven lang in het dorp hadden gewoond? Men stak de koppen bij elkaar en richtte daarom in 2012 de stichting GoudOud op. Op een oproep in het dorpsblad kwamen bijna 1600 handtekeningen binnen. Een toekomstvisie werd uitgewerkt, evenals een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens werd een vrijwilligersnetwerk met een coördinatiepunt opgezet, dat voorziet in vraag & aanbod van vrijwilligersdiensten voor bewoners van Warffum en de omliggende dorpen. ‘Inmiddels zijn er over het gehele land diverse soortgelijke initiatieven gestart en wordt er veel meer vanuit gebundelde burgerkracht gerealiseerd in de dorpen dan jaren geleden.’

Het informele zorgnetwerk is inmiddels onderdeel van Dorpscoöperatie Warffum. Deze verzorgt onder andere scholing voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Speerpunt van de scholing is het optimaliseren van samenwerking tussen het informele en het formele zorgnetwerk in Warffum. Ondertussen is er ook een ander project gaande, waarin geprobeerd wordt een hofje te bouwen voor kwetsbare ouderen.

Voorafgaande aan het GoudOud project schetsten de verenigingen van dorpsbelangen Warffum en Usquert, Stichting Zorg voor Warfheem, Warfheem-eigenaar Vestia, zorgaanbieder de Hoven, huisarts Meijer, fysiotherapeut GC Warffum, wethouders van de gemeente Eemsmond en Zorgkantoor Menzis tijdens een aantal sessies een visie over de toekomst van de ouderenzorg in Warffum. Daarna werd er gekeken hoe de visie het beste kan worden omgezet in concrete plannen. ‘De huisarts en de fysiotherapeut, de diëtiste en thuiszorgmedewerkers leveren de medische zorg, vrijwilligers de rest. Want vrienden, familie, buren en andere Warffumers gaan de ouderen zelf helpen, met eten, boodschappen doen, wandelen, vervoer, klusjes in huis, met het uitlaten van de hond.’

In het kader van het NPG-programma Toukomst werd het idee ingebracht door GoudOud en de Dorpscoöperatie Warffum voor een hofje waar kwetsbare ouderen zelfstandig, maar voorzien van alle (zorg)faciliteiten, in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Dat zal gebeuren op de plek waar voorheen de basisschool stond.