Hoe wordt het project uitgevoerd en wat is de planning?

Als er al onvrede is bij nieuwe dorpsinitiatieven dan komt dat vaak voort uit de communicatie. Die komt vaak te laat op gang en roept meer vragen op dan dat het beantwoordt. Een paar regeltjes in het dorpskrantje is vaak niet voldoende. Wanneer begint het project en hoe lang duurt het? Wie zitten erachter? Wat gebeurt er precies? Bij wie kun je aankloppen als je bezwaren hebt? Zorg dus voor een goed communicatieplan en dring daar bij de initiatiefnemers op aan.

Overleg dus uitgebreid met je bestuur en je dorpsgenoten over het nieuwe initiatief. Communiceer met het hele dorp: niet iedereen leest het dorpskrantje of de poster in het dorpshuis.

Wees niet bang voor kritiek of mensen die hun zorgen uiten. Beter van tevoren goed in gesprek met elkaar, dan boze gezichten nadien. Soms komen er grote bezwaren los: waarom kan de sloop van die oude school niet in de zomervakantie? Waarom is er zo weinig parkeergelegenheid gepland? Als dit geluid vaker wordt gehoord, ga dan in overleg met de initiatiefnemers en dring aan op heroverweging. Stel anders voor het plan aan te passen of een nieuwe planning te maken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Bijvoorbeeld in:

Stedum

Al jaren werd er in Stedum gesproken over een eigen dorpshuis, maar die plannen kwamen lange tijd niet van de grond. Totdat bestuursleden van vier verenigingen uit het dorp de koppen bij elkaar staken. Ze hadden het kleine clubgebouw op het oog waar drie verenigingen in zaten: de Scouting, de tennisclub én de ijsbaanvereniging. Het pand barstte alleen uit zijn voegen en was aan vervanging toe.     

De Stichting Moarstee werd in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen, die gezamenlijk plannen begonnen te maken en het pandje voor de symbolische prijs van 1 euro kon kopen. In de herfst van 2012 stapte ook de Schuttersvereniging van het dorp in het project en kon begonnen worden met het maken van plannen, het werven van fondsen en het verzinnen van een exploitatiemodel. Wat nu als de helft van eventuele winsten voor de verenigingen was en de helft voor de stichting?

Samen met vrijwilligers en allerlei andere betrokken werd het pand verbouwd en geschikt gemaakt voor een nieuwe toekomst. Sindsdien zijn de ledenaantallen van de verenigingen toegenomen en werd er zelfs een plan voor een Moarstee 2.0 gemaakt en uitgevoerd. Het meest trots op alles zijn de verenigingen op de samenwerking die bereikt is. ‘Praktisch het hele dorp heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het onderkomen.’

10 tips bij het communiceren over dorpsinitiatieven

  • Weet wie je doelgroep is en spreek ze daar ook op aan. Geachte leden. Beste dorpsgenoten. Beste vrijwilligers. Begrijp hun verwachtingen.
  • Wees zo concreet mogelijk. Hoe korter hoe beter.
  • Weet wat de kern van je boodschap is en zet die centraal. Waar gaat je bericht eigenlijk over?
  • Vertel meteen wat de bedoeling is van dit bericht: wil je alleen informeren, zoek je vrijwilligers, wil je feedback?
  • Wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom: dat wil je publiek vaak als eerste weten.
  • Wees niet vaag of dubbelzinnig, maar precies en duidelijk.
  • Deel bij langere boodschappen je verhaal op en maak duidelijk wat de structuur is: inleiding, bevindingen, conclusie, vragen, bijvoorbeeld.
  • Wees niet te streng, maar kijk uit met ongepaste humor, ironie of sarcasme – daarmee schiet je vaak je doel voorbij.
  • Zorg dat het niet alleen ‘zenden’ is. Vraag ook expliciet om feedback. Beantwoord dat en doe er iets mee.