Verenigingen Stedum bouwen samen multifunctionele ontmoetingsplek Moarstee

Stedum plaatsnaambord in

Al jaren werd er in Stedum gepraat over een eigen dorpshuis, maar die plannen kwamen lange tijd niet van de grond. Totdat bestuursleden van vier verenigingen uit het dorp de koppen bij elkaar staken. Ze hadden het kleine clubgebouw op het oog waar op dat moment drie verenigingen in waren gevestigd: de scouting, de tennisclub én de ijsbaanvereniging. Alleen: het pand barstte uit zijn voegen en was aan vervanging toe. Wat als hier een multifunctionele ontmoetingsplek van gemaakt kon worden?

De Stichting Moarstee werd in het leven geroepen door vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen, die gezamenlijk plannen begonnen te maken en het pandje voor de symbolische prijs van 1 euro konden kopen. In de herfst van 2012 stapte ook de Schuttersvereniging van het dorp in het project en kon begonnen worden met het maken van plannen, het werven van fondsen en het verzinnen van een exploitatiemodel. Wat nu als de helft van eventuele winsten voor de verenigingen was en de helft voor de stichting?

Samen met vrijwilligers en allerlei andere betrokken werd het pand in die tijd verbouwd en geschikt gemaakt voor een nieuwe toekomst. Sindsdien zijn de ledenaantallen van de verenigingen toegenomen en werden zelfs plannen gemaakt voor Moarstee 2.0. En ook uitgevoerd! Het meest trots op alles zijn de verenigingen op de samenwerking die bereikt is. ‘Praktisch het hele dorp heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het onderkomen.’