Dorpsverenigingen, -visies, -ontmoetingscentra

Het hart van de meeste Groningse dorpen is vaak het dorpshuis – ook wel multifunctioneel centrum – dat vrijwel altijd gerund wordt door de vereniging Dorpsbelangen, de Dorpsraad of de Dorpscoöperatie. Deze organisatie is meestal ook verantwoordelijk voor de dorpsvisie, waarin niet alleen het dorps-dna maar ook de nabije toekomst van het dorp wordt geschetst. De dorps- of gebiedsvisie vervult een belangrijke functie in de gesprekken met de gemeente, provincie en andere belanghebbenden. 

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen