Dorpshuis Woltersum versterkt en verduurzaamd

Woltersum in INT

Op 2 november 2018 werd Dorpshuis De Bongerd in Woltersum feestelijk geopend. Het dorpshuis, met een bar, een ruim ontmoetingsruimte, een keuken en ook kleedkamers voor de samenwerkende voetbalvereniging, werd niet alleen versterkt, maar ook grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Met een combinatie van eigen middelen, zelfredzaamheid, fondsen en een investering van de NAM werd deze klus in drie jaar geklaard. Een van de fondsen waar gebruik van werd gemaakt was ‘Elk Dorp een Duurzaam Dak’, onderdeel van Kansrijk Groningen, dat in 2016 begon. Overleg met alle fondsen kostte veel tijd en energie, volgens de bestuursleden, maar zorgde wel voor het goede eindresultaat. In alle stadia bleef de Vereniging Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. De verbouwing van De Bongerd wordt beschouwd als voorbeeld van een goede, duurzame versterking van een dorpshuis en staat model voor vele andere.

De Bongerd werd ooit gebouwd in 1965 en was ook de thuishaven van de plaatselijke voetbalvereniging. Toen in 2013 bleek dat het gebouw beschadigd was – zo zakte de keukenvloer door – en niet meer aan de eisen van de tijd voldeed, besloot de Vereniging Dorpsbelangen Woltersum en Omstreken in gesprek te gaan met dorpsbewoners, gemeente en tal van instanties. Gesprekken met de NAM en Kansrijk Groningen leverden nieuwe inzichten op. In 2017 werd een zogenaamd versterkingsadvies vrijgegeven en daarna kon met de bouw begonnen worden.

Een bestuurslid liet bij de opening weten dat het wel erg veel tijd en energie had gekost maar dat ze toch zeer blij was met het resultaat. ‘We zijn ontzettend trots op dit mooie, versterkte dorpshuis voor Woltersum. De Bongerd is klaar voor de toekomst!’