Steekwoorden

De versterkingsaanpak wordt ook wel 'versterkingsopgave' genoemd. Het zijn de plannen die de overheid ontwikkelt en uitvoert om gebouwen te beschermen in het bevingsgebied. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is hiervoor eindverantwoordelijk, maar dorpsbewoners, instellingen en gemeenten hebben hier rechtstreeks mee te maken. Er is veel discussie over de aanpak en het doel van deze plannen (zie onder andere deze link). Sommige dorpen hebben bijvoorbeeld gekozen voor een eigen versterkingsaanpak. Meer informatie onder andere bij de Provincie Groningen en de Rijksoverheid

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen