Overschild stelt een Dorpsbouwmeester aan om versterking te begeleiden

Overschild plaatsnaambord in

Het dorp Overschild is een van de grote slachtoffers van de gasbevingen: vrijwel geen enkel huis is nog onbeschadigd en het grootste deel van de woningen zal moeten worden gesloopt en nieuwgebouwd, of versterkt. Het dorp wordt een bouwput en de bevolking komt tijdenlang in wisselwoningen te wonen. Tegelijkertijd dreigt een tweedeling: nieuwbouw of herstel. Om hierin lijn aan te brengen werd op instigatie van dorpsbewoners een ‘dorpsbouwmeester’ aangesteld– een soort bewaker van het complexe bouwproces. Deze zal als onafhankelijk deskundige bepalen of de geplande huizen van Overschild voldoende kwaliteit hebben en in de omgeving passen. Via de welstandscommissie adviseert hij de gemeente (het college van B&W).

De dorpsbouwmeester werd aangesteld omdat de dorpsbewoners vonden dat zij betrokken moesten blijven bij de inrichting van hun nieuwe-oude dorp. Daarvoor was een deskundige noodzakelijk die alle veranderingen in vogelvlucht kon overzien en tegelijkertijd in detail kon beoordelen. De keuze viel uiteindelijk op architect Zuidema, die in de provincie Groningen woont en al veel ervaring in het aardbevingsgebied had opgedaan en al eerder met de bewoners van Overschild te maken had gehad. Zuidema zal werken op basis van de Structuurvisie Overschild 2018-2028 die onder andere voortvloeit uit de Dorpsvisie Versterking Overschild (Witboek 2.0) die door de dorpsbewoners werd opgesteld.