Bouwen, wonen, versterken

De meeste Groninger dorpen kennen een redelijk kalm groeitempo dat door de meeste bewoners zeer gewaardeerd wordt. Een uitzondering daarop vormt het versterkingsgebied waar de laatste jaren hele straten, wijken en soms zelfs halve dorpen op de schop gaan, zodat ze toekomstige gasbevingen kunnen weerstaan. Een andere factor is de energietransitie die in en om de dorpen voor veel verandering zorgt – van windmolenparken tot zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht. Door zelf energieprojecten te ontwikkelen, of een gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen, krijgen bewoners de regie weer in handen.    

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen