Bewoners Hamplaats Ten Boer versnellen versterkingstraject

Ten Boer plaatsnaambord2

De Hamplaats in Ten Boer – een groene oase in het centrum van Ten Boer, bestaande uit acht blokjes van drie jaren-zestig-huizen – was flink beschadigd door de bevingen. Versterken, luidde het officiële advies van de toenmalige gemeente Ten Boer in november 2018. Maar wijs geworden door de lange versterkingstrajecten gingen de bewoners met elkaar om de tafel om een gezamenlijke oplossing te bedenken. Hun keuze werd slopen en nieuw bouwen, volgens een eigen plan. De gemeente ondersteunde dit besluit volledig.

Samen met adviesbureau Duurzaam Wonen werd een plan opgesteld voor 24 nieuwe houtskeletwoningen. Gezamenlijk werd een aannemer gezocht en een jaar na het bindende versterkingsadvies werd het plan goedgekeurd door de gemeente. Tegelijkertijd werd er ook gezorgd voor een tijdelijk verblijf in InnerStay op het Suikerunieterrein van de stad Groningen, waar de buurtbewoners gezamenlijk zullen verblijven. In een half jaar tijd zullen de nieuwe woningen gebouwd worden en daarna kunnen de bewoners terug naar hun groene oase in het centrum van Ten Boer. De voormalige burgemeester was zeer enthousiast over dit bewonersinitiatief: ‘Een optelsom van vasthoudende bewoners, over grenzen heen durven denken en de gemeente die de regierol op zich neemt.’