Steekwoorden

Met 'versterking' wordt in Groningen vrijwel altijd bedoeld: de versterking van gebouwen om mogelijke toekomstige bevingsschokken te kunnen weerstaan. Versterking is iets anders dan schadeherstel of verduurzaming. Schadeherstel gebeurt na een beving en verduurzaming is bedoeld om gebouwen energiezuiniger en klimaatbestendiger te maken. Bij sommige projecten lopen versterking, schadeherstel en verduurzaming door elkaar, maar het doel is telkens verschillend. Om te bepalen of een gebouw ten behoeve van de veiligheid moet worden versterkt, doorloopt een gebouw een proces om te beoordelen of een gebouw aan veiligheidsnormen voldoet.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen