Witboek biedt houvast aan bewoners Overschild

Overschild plaatsnaambord uit

Het dorp Overschild ligt middenin het bevingsgebied en moet grotendeels herbouwd en versterkt worden. Veel bewoners zullen een tijd in een wisselwoning bivakkeren. Om verwarring, onduidelijkheid en onnodige zorg zoveel mogelijk te voorkomen, besloot een groep bewoners de handen ineen te slaan, informatie te verzamelen en in 2017 een 'witboek' te publiceren, waarin de versterkings- en bouwplannen op een heldere manier uit de doeken werden gedaan. Tal van vragen werden in het Witboek van de Dorpsbelangengroep Versterking Overschild (DVO) beantwoord, vanuit het standpunt van de burger. Het geeft praktische inzichten en handreikingen voor bewoners die bij de versterking betrokken zijn en vormt inmiddels een blauwdruk voor veel andere dorpen en gemeenschappen.

In het Witboek staat onder andere wat voor invloed je als bewoner of als eigenaar hebt op de versterkingsoperatie op en rond je huis. Wat zijn bijvoorbeeld je keuzes: versterken, slopen of herbouwen of is er meer? Wat is je speelruimte bij tijdelijke huisvesting? Wat zijn de kosten die met versterking en tijdelijke huisvesting gemoeid zijn, wat is de precieze waarde van je huis?

Het witboek is tevens – met een knipoog – bedoeld als handboek voor de instanties die betrokken zijn bij versterkingsoperatie. Hoe ga je met de bewoners om en wat zijn hun belangrijkste zorgen. En vooral: hoe zet je de bewoners centraal in het versterkingsproces?