Bevolking Onderdendam praat mee over het vullen van de ‘gaten’ in het dorp

Onderdendam plaatsnaambord

Een deel van de huizen op de Stadsweg van Onderdendam – eigendom van de regionale woningbouwvereniging – moest worden gesloopt na de gasbevingen. De dorpsbewoners lieten zich echter horen: ze wilden graag in gesprek over de invulling van de lege plekken. Een mengeling van ouderen en jongeren zagen ze het liefst, zo gaven ze aan. Hun wensen werden grotendeels verhoord.

De gemeente was positief over het burgerinitiatief en woningbouwvereniging Wierden en Borgen besloot op deze plek mee te doen aan het pilotproject 'dorpseigen bouwen' – een initiatief van de gemeente (Bedum) en de NCG. Er werd besloten zes nieuwe levensloopwoningen voor sociale verhuur te bouwen – huizen die in het dorpsbeeld passen, aardbevingsbestendig zijn en bij voorkeur zeer energiezuinig. De woningen zijn geschikt voor senioren en kleine gezinshuishoudens.