Steekwoorden

Een burgerinitiatief is in zijn algemeenheid een initiatief van burgers om iets gedaan te krijgen in hun dorp, wijk of stad. Vaak wordt er initiatief genomen door burgers om een bepaald lokaal vraagstuk aan te pakken. Zie ook deze informatie.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen