Zijn er andere – externe – partijen waar deze groep mee in aanraking zou moeten komen?

Een van de belangrijkste vragen die initiatiefnemers van dorpsinitiatieven vaak hebben is welke externe partijen van belang zouden kunnen zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van het dorpsproject. Vaak ontberen ze zelf de kennis en de ervaring om te weten met wie ze – buiten de gemeente om – nog meer in gesprek zouden moeten gaan, voor verder advies, vergunningen, samenwerking of financiering.

Geef als gemeentelijk medewerker niet alleen advies over welke lokale, provinciale of landelijke partijen van belang zouden kunnen zijn, maar geef ze ook overzicht over het speelveld. Wie zijn de belangrijkste spelers bij zo’n project? Welke namen, voorwaarden en procedures horen hierbij? Neem ze mee naar partners als provincie, Groninger Landschap, waterschappen als daar aanleiding toe is en de drempel te hoog blijkt te zijn.

Bijvoorbeeld in:

Den Andel

Dat is goed te zien aan het verhaal van De Holm in Den Andel. Toen de plaatselijke school werd gesloten en de gemeente het schoolgebouw wilde afstoten, kwam een groep inwoners met een plan om van de oude school een activiteiten- en gemeenschapscentrum te maken. Toen de initiatiefgroep middels een crowdfundingactie kon aantonen over genoeg startgeld en dorpssteun te beschikken, bleef het lange tijd stil, volgens een van de initiatiefnemers. ‘Gemeente en subsidieverstrekkers deden niets als de ander ook niets doet’, zei een van de woordvoerders. ’Provincie, gemeente, sponsors: iedereen wachtte op elkaar.’ Gelukkig was er destijds een iemand bij de provincie die het voortouw nam en de passiviteit doorbrak. Ze riep de verschillende stakeholders bij elkaar, belegde een vergadering en riep op nu gezamenlijk door te gaan met dit project. ‘We waren al een stichting en hadden de plannen rond, maar dat zetje hadden we net nodig.’

5 tips om dorpsinitiatieven te laten slagen

  • Werk samen met zoveel mogelijk partijen: van bedrijven en verenigingen tot particulieren en passanten.
  • Probeer te begrijpen welke belangen er allemaal spelen.
  • Zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt – ook zij die minder gewend zijn op de voorgrond te treden.
  • Geef genoeg ruimte en tijd om zorgen te formuleren.
  • Timmer een plan niet helemaal dicht: laat genoeg speelruimte voor onderhandeling en aanpassing.