Westeremder ommetje opent historisch landschap voor dorpelingen en bezoekers

Westeremden uit

Begin oktober 2019 opende het Westeremder Dorpsommetje: een 14,3 kilometer lange wandelroute door het historische landschap rond Westeremden. De route was een initiatief van een groepje dorpsbewoners dat samen met het waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Loppersum, Landschapsbeheer Groningen en verschillende eigenaren van landerijen de route inrichtten, mogelijk maakte en bewegwijzerde. Een informatiebord op het Dorpsplein en een download-folder wijzen dorpelingen en bezoekers op de rijke historische en natuurhistorische achtergronden van de route. Zelfs inwoners, die geboren en getogen zijn in Westeremden, kijken volgens de initiatiefnemers nu anders tegen het hen omringende landschap aan.

De wandelroute van het ommetje loopt door de vroegere zeeboezem, waar de lang geleden verdwenen rivier de Fivel zijn water op loosde en loopt over onverharde maaipaden door het open landschap langs waterlopen, wierden en boerderijen. De kronkelende maren, de verschillende hoogtes en laagtes van het landschap en de diverse kavelpatronen laten nog iets zien van het oude Fivelboezemlandschap waar de eerste wierdenbewoners zich vestigden, rond 500 v. Chr. Op het informatiebord op het Dorpsplein wordt ook nog even de beroemde abt Emo en zijn broer Addo gememoreerd, die in Parijs en Oxford hadden gestudeerd en rond het jaar 1200 in Westeremden terugkeerden om pastoor en schoolmeester te worden.