Weten we al om welk initiatief het precies gaat?

Ideeën voor dorpsinitiatieven zijn er in vele soorten en maten, fases en stadia. Soms heb je als vereniging dorpsbelangen een behoorlijk scherp omlijnd idee zoals het vernieuwen van het dorpshuis (‘te oud en te klein’). Of de invulling van de jaarlijkse feestweek. Soms zijn het wat vagere, minder welomschreven ideeën. Er gaan bijvoorbeeld stemmen op om een zorgcoöperatie op te richten, omdat het vroegere verpleeghuis wegbezuinigd is en de ouderen in het dorp zo lang mogelijk in het dorp willen blijven wonen. Maar hoe doe je dat? Belangrijke beginvraag is dus: hoe scherp zijn je ideeën?

Als het meer gedachten of zorgen zijn (‘Dit dorp kan wel wat reuring gebruiken’), zoek dan input onder bredere lagen van de bevolking. Waar heeft men behoefte aan? Wat zijn de grootste zorgen? Vraag het op vergaderingen, op de website en op de Facebookpagina, hang een ideeënbus op in het Dorpshuis, houd een enquête, praat met deze en gene op straat, in de supermarkt of in het café. Zorg dat je als bestuurder van Dorpsbelangen weet wat er leeft in je dorp.

Bijvoorbeeld in:

Steendam

Uit een leefbaarheids­enquête van de dorpsvereniging van Steendam bleek in 2015 dat er grote behoefte was aan snel internet. Diverse plannen en initiatieven kwamen langs, maar veel ervan bleven steken in vage onderzoeken en toekomstvisioenen. Waarom kon men Steendam niet aansluiten op het glasvezelnet van Siddeburen – slechts vier kilometer daarvandaan? Dat vond de directeur van het bekabelingsbedrijf EBC ook, die zelf in Steendam woonde. Waarom niet met elkaar zelf de kabel aanleggen, stelde hij voor.

En aldus geschiedde. EBC groef samen met de bewoners de hoofdader van vier kilometer en de 25 vrijwilligers groeven vervolgens in februari 2015 de sleuven naar de 160 woningen, samen met de bewoners. Binnen een paar maanden was alles klaar en kon een glasvezelfeestje worden gevierd.

Manieren om ideeën te genereren binnen een dorp of gebied 

  • Stel een open vraag in de vergadering van dorpsbelangen, aan de stamtafel van het dorpscafé, in de voetbalkantine of op een andere plek. ‘Wat moet er gebeuren volgens jullie?’
  • Open een (anonieme) ideeënbus in het dorpshuis of in digitale vorm op de dorpssite.
  • Houd een enquête onder je dorpsgenoten in de dorpskrant, -website, sociale media-pagina, of huis-aan-huis (Voorbeeld: DOEN Kansen voor Usquert).
  • Doe gezamenlijk mee aan een prijsvraag, pitch, challenge, project/subsidieronde van een instantie of onderneming.
  • Schrijf zelf een prijsvraag uit: wie heeft het beste idee voor het dorp?
  • Organiseer een excursie langs vergelijkbare dorpen om te kijken wat voor oplossingen en ideeën ze elders hebben verzonnen.
  • Laat een vertegenwoordiger van een actieve dorpsgemeenschap elders in Groningen (of in een andere provincie) een voordracht houden over hoe ze het daar hebben aangepakt.