Broukster Energie Coöperatie: dorpswindmolen en zonnepark in Noord- en Zuidbroek

Noordbroek

Een windmolen en 338 zonnepanelen: dat betekende de start van de Broukster Energie Coöperatie in september 2020. Een kleine drie jaar voorbereiding had het gekost om energiecoöperatie BrEnEco van de grond te krijgen, maar toen dat lukte konden de dorpsbewoners van Noordbroek en omgeving trots op hun eigen energiepark zijn. Het was gelukt.

De BrEnEco ging begin 2018 van start met een voorlichtingsavond van het NUT Noordbroek en de Dorps Advies Raad (DAR). Wat als de Brouksters hun eigen energie zouden proberen op te wekken, stelden vijf enthousiastelingen voor? Een werkgroep werd geformeerd, de Groninger Energiekoepel (GrEK) gaf raad en de provincie Groningen was bereid een startsubsidie toe te kennen. Alles leek op rozen, tot bleek dat de Postcoderoosregeling – waardoor omliggende dorpen ook kunnen investeren in een energiepark – niet voor kleine windmolens (zoals die van EaZ) golden. Terug naar de tekentafel, dus.

De dorpswindmolen moest dus worden vergezeld van een zonnedak. De certificaten konden daarna voor 50 euro per stuk aan de dorpsbewoners worden verkocht. En dat gebeurde gretig. In sommige dorpen kochten hele straten huis aan huis een certificaat. Zo kon het op Korengarst begin september 2020 een zonnedak en een windmolen op het net worden aangesloten die elk jaar 127.500 kWh stroom opwekken. Deelnemers krijgen 15 jaar korting op hun energiebelasting. De initiatiefnemers verwachten dat deelnemers de inleg binnen 4 tot 5 jaar hebben terugverdiend.