Steekwoorden

De energiecoöperatie is een gezamenlijk initiatief – een coöperatie – die als doel heeft om samen energie te besparen en meestal ook op te wekken. Meestal gebeurt dit binnen een dorp of een regio. Leden hebben zeggenschap maar zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Met het lidmaatschapsgeld en extra inleg worden initiatieven genomen die vooral gericht is om collectief energiebesparingsmiddelen in te kopen of duurzame energie te genereren, bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens. Ook kan een coöperatie duurzame energie inkopen en distribueren. Naarmate de coöperatie groter en belangrijker wordt begint zij steeds meer te lijken op een gemeentelijk energiebedrijf. In Groningen zijn dit soort initiatieven vaak verbonden in de Groninger Energiekoepel (GrEK).

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen

Doorverwijzingen naar de ADA-pagina's