Werkt deze groep met Dorpsbelangen samen?

Een van de eerste vragen die je uiteraard stelt aan de initiatiefnemers van een dorpsproject is of ze al contact hebben gehad met een overkoepelende dorpsorganisatie als Dorpsbelangen of de Dorpscoöperatie. Dat lijkt  voor de hand te liggen, maar dat is lang niet altijd zo. Soms is Dorpsbelangen niet zo zichtbaar in het dorp, soms zijn bewoners nieuw en kennen ze de organisatie niet en soms is er ronduit scepsis of bestaat er zelfs animositeit wat betreft Dorpsbelangen.

Dat zul je in een gesprek met de initiatiefnemers moeten zien te achterhalen. In hoeverre hebben ze contact gelegd met een of meer dorpsverenigingen? Een koppeling met een overkoepelende dorpsorganisatie is vaak namelijk wel van belang. Dorpsbelangen heeft vaak een brede toegang tot het dorp en zijn inwoners, heeft vaak een toekomstvisie opgesteld en is zelf ook vaak bezig om projecten te organiseren of te ondersteunen. Waarom zou je een dorpsmoestuin aanleggen als er al een is gepland? 

Bijvoorbeeld in:

Warffum

Soms is er sprake van een tegengesteld belang of zelfs een conflict tussen de initiatiefnemers en Dorpsbelangen. Zo stond in Warffum een groep buurtbewoners op nadat de gemeente met een werkgroep van de vereniging Dorpsbelangen de herinrichting van een doorgaande straat had uitgewerkt. De groep die zich Comité Ruimtelijke Ordening Warffum noemde, was het niet eens met de procedure en het uiteindelijke ontwerp en voelde zich niet gehoord. Gevolg: nieuwe gesprekken, uitstel van de plannen en rumoer in het dorp.

Dorpsbelangen, dorpscoöperaties, dorpsnetwerken, dorpsraden, dorpsbedrijven

Meestal is Dorpsbelangen een vereniging waar dorpsbewoners lid van moeten zijn, soms is het een netwerkorganisatie (zoals in Den Andel), soms een dorpscoöperatie (zoals ‘Het Lint Verbindt’ in Slochteren, Froombosch en Schildwolde) en soms is er zelfs sprake van een gebiedscoöperatie. In Doodstil, Eppenhuizen en Zandeweer verbindt Dorpsbelangen de drie dorpen. In Grijpskerk zijn er zelfs twee instanties die de leefbaarheid van het dorp wilden vergroten: Dorpsbelangen Grijpskerk en Coöperatie Grijpskerk – ze overwegen nu een fusie.     

Welke vorm of naam Dorpsbelangen (DB) ook heeft, meestal is het doel hetzelfde, namelijk een mengeling van de volgende functies:      

  • DB is een vertegenwoordiger voor het dorp naar gemeentes, provincie en andere instanties.
  • DB is een adviseur en kennisdeler door allerhande informatie door te sluizen naar dorpsbewoners en groepen.
  • DB is een verbinder voor verschillende groepen in en buiten het dorp.
  • DB is aanjager voor activiteiten binnen het dorp.