Met welk beleid en welke regels krijgt deze groep te maken?

Een van de belangrijkste inzichten die dorpsbewoners – en vaak ook Dorpsbelangen – ontberen is een goed overzicht van het gemeentelijk en provinciaal beleid en de regels die gelden in de vorm van verordeningen, vergunningen en besluiten. Jouw rol als gemeente is dus om het gehele speelveld te overzien en ervoor te zorgen dat je integraal – sector-overstijgend – meedenkt.

In feite lever je daarmee voor de initiatiefrijke dorpsbewoners een pallet aan mogelijkheden en grenzen. Je laat op overzichtelijke wijze zien wat er mogelijk is, wat de wegen zijn en waar die ophouden. Wees duidelijk en concreet en probeer je zo goed mogelijk te verplaatsen in de dorpsbewoner die zelf geen kennis van het gemeentelijke apparaat en het ambtelijke jargon heeft. Wees een wegwijzer.

Bijvoorbeeld in:

t Zandt

Landgoed DeCamping in ’t Zandt werd bijvoorbeeld in 2018 opgericht door twee initiatiefnemers die een plan indienden voor het voormalige voetbalveld dat middenin het dorp ligt: ze wilden er niet alleen een camping van maken, maar ook een opvang-, werk- en leerplek voor het dorp. De initiatiefnemers gingen naar gemeente en provincie, overlegden hun ideeën en werden door verschillende medewerkers geholpen om van hun ideeën een solide plan te maken. Naast financiële ondersteuning kregen ze ook ondersteuning bij aanvragen en advies.     

‘De samenwerking met Loppersum en na de herindeling met de nieuwe gemeente Eemsdelta biedt ons als Sociaal Dorpsbedrijf perspectief voor de toekomst’, zei een woordvoerder in het Dagblad van het Noorden.

Wat is de kracht van een dorp?

  • Sociale cohesie. Dorpen vormen een afgebakende sociale eenheid met een overzichtelijke dorpsgemeenschap. Mensen zijn actief in kleinschalige organisaties, kerken, dorpscomités en verenigingen, doen vrijwilligerswerk en werken samen. De kunst is om die potentie te blijven mobiliseren en voor nieuwe impulsen te zorgen, onder andere op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.
  • Vrijwilligers. In dorpen zijn er veel vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun dorp. Leefbaarheid spreekt mensen over het algemeen meer aan dan duurzaamheid, maar de ontwikkeling van duurzaamheidprojecten in een dorp kan een nieuwe impuls geven aan de leefbaarheid.
  • Kennis en ervaring. Er is in dorpen een vaak onverwacht grote potentie aan kennis en ervaring bij het opzetten en uitvoeren van acties en projecten. Er wonen vaak mensen met goede opleidingen en uiteenlopende beroepservaringen. Door deze mensen bij elkaar te brengen ontstaan in het dorp nieuwe groepen vrijwilligers met vergelijkbare ideeën en idealen. Samen kunnen ze een voortrekkersrol spelen bij het ontwikkelen van projecten die voor het hele dorp aantrekkelijk zijn.
  • Technische mogelijkheden en schaal. Veel technische oplossingen kunnen tegenwoordige goed geïmplementeerd worden op dorpsniveau. Een halve eeuw geleden moest je bijvoorbeeld over een elektriciteits- of warmtecentrale beschikken om als dorp je eigen energie op te wekken, tegenwoordig kan dat met zonnepanelen, windmolens en biovergisters. Bovendien heeft de organisatie van dit soort projecten op dorpsniveau minder aanlooptijd nodig dan op andere schaalniveaus.

(Bron: Vijftig ideeën voor duurzame dorpen)