Landgoed DeCamping maakt van voormalige voetbalveld ’t Zandt een opvang-, werk- en leerplek

t Zandt plaatsnaambord

Waar vroeger middenin ’t Zandt het voetbalveld de plaatselijke vv lag, ligt nu Landgoed DeCamping: een levendige opvangplek voor dorpsgenoten en mensen van buiten. De plek is een initiatief van Drewes Wildeman en Dick Stukkien dat ontstond toen de voetbalvereniging in 2017 werd opgeheven. Wat moest er met het lege veld in het midden van het dorp gebeuren? Een camping, bedachten de twee, maar geen gewone. Wel: een plek waar mensen van buiten onderdak konden krijgen en het prachtige landschap van Noord-Groningen konden leren kennen. Sinds 2018 biedt Landgoed DeCamping in ’t Zandt mensen van binnen en buiten het dorp daarom een beschermde en beschutte plek om te bivakkeren, werken, recreëren en te leren. Een plek om te socialiseren en te integreren, volgens de oprichters. Wie graag met zijn handen werkt kan aan de slag in de werkplaats. Mensen met groene vingers kunnen de velden onderhouden en misschien wel een gedeelte van het bos hierachter.’

De stichting werkt daartoe samen met het Noorderpoortcollege in Groningen bij het begeleiden van vroegtijdige schoolverlaters, met bureau Halt (taakstraf jongeren), met de werving van vrijwilligers bij de Vrijwilligerscentrale en het reïntegreren van werkzoekenden via het Werkplein Fivelingo. Uiteindelijk wil Landgoed DeCamping een voorziening worden die selfsupporting is en dorpelingen en mensen van buitenaf kan ondersteunen, activeren en bij elkaar brengen. ‘Landgoed DeCamping is eigenlijk een sociaal dorpsbedrijf.’

Inmiddels zijn er tal van nieuwe plannen ontstaan, onder andere voor de uitbreiding met een ‘groen inspiratiepark’. Veertig leerlingen van het Alfa College in Groningen bedachten samen met landschapsbureau LAOS een plan te bedenken voor een groene en waterrijke dorpsrand voor ‘t Zandt.