Steekwoorden

Verduurzaming is het proces om te zorgen dat gebouwen of gebieden langer te gebruiken zijn. In de praktijk betekent het dat bestaande gebouwen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat deze duurzamer worden in het gebruik, minder energie kosten, klimaatbestendiger worden en een langer leven beschoren zijn. Volgens de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 is verduurzaming een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen