Knoal in de Toekomst: schoolkinderen Musselkanaal bedenken toekomst openbare ruimte

Musselkanaal plaatsnaambord in 1

Hoe zou de toekomst van Musselkanaal eruit moeten zien? Aan wie kun je dat beter vragen dan aan de bewoners van de toekomst: de kinderen! Een speciale projectgroep vroeg daarom aan leerlingen van groep 7 en 8 van CBS de Lindenborgh hoe zij wilden dat Musselkanaal er over 30 jaar zou uitzien. Deze toekomstvisie verwerkten ze uiteindelijk in een ontwerp voor een stuk grond in het LTS park in Musselkanaal. Leidend thema hierbij was duurzaamheid, met recreatie, gezondheid en natuur als aandachtspunten. Initiatiefnemer van dit project was de stichting KAR (Kunsteducatie met Kwaliteit), die werd ondersteund door het programma Kans voor de Veenkoloniën. Er werd samengewerkt met buurtwerk Welstad en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. Uitvoerder was Walhallab.

In het kielzog van dit project deden de leerlingen van de Lindenborgh nog enkele kortere projecten, waaronder het verven van een kiosk (container) aan de Geraniumstraat. 

Kans voor de Veenkoloniën wil proberen jongeren te betrekken bij het inrichten van de toekomst van het gebied. ‘Het doel van het project is om via “Knoal in de Toekomst” kinderen (en jongeren) te laten nadenken over toekomstbestendigheid en leefbaarheid van hun regio, te laten benoemen wat hiervoor nodig is en dit te delen met hun omgeving, van ouders tot politiek. Hierdoor wordt het gesprek op gang gebracht en wordt de toegevoegde waarde van onderwerpen die er toe doen (waaronder gezondheid) duidelijk in beeld gebracht.’