Ultrum 2034: toekomstvisie op basis van dorpsverhalen

Ulrum plaatsnaambord in

Om de leegloop in het dorp tegen te gaan, begon Dorpsbelangen Ulrum in 2010 plannen te maken voor een toekomstbestendig dorp. Ze vroegen inwoners naar verhalen en stelden daarop het boekje ‘Typisch Ulrum! Dorpsidentiteit aan de hand van verhalen’ samen. Op basis hiervan ontstond Project ‘Ulrum 2034’. Met enige creativiteit en veel doorzettingsvermogen wisten de initiatiefnemers de gemeente aan te sporen en het project te ondersteunen en zo kon Ulrum 2034 in 2014 van start gaan.

Resultaat was dat tussen 2014 en 2017 diverse huizen werden verduurzaamd of ‘levensloopgeschikt’ gemaakt. Ook kregen dorpelingen ‘tips voor verfraaien en opknappen van panden’ in de oude kern van het dorp. Er kwam een zorginitiatief voor zorgbehoevenden (DörpsZörg Ulrum) en er werd een nieuw speel-en-doepark gebouwd: het Lotuspark. Alles werd in kaart gebracht en gecommuniceerd door DEEL&Ulrum. In mei 2017 werd het project afgesloten. Een woordvoerder: ‘Het project mag dan voltooid zijn, het saamhorige netwerk dat de dorpelingen eraan overhielden – onderling en met bedrijven in de omgeving – blijft bestaan.’