Steekwoorden

Een toekomstbestendig dorp is een dorp dat niet alleen in het verleden en het heden leeft, maar zich ook probeert in te stellen op de toekomst – hoe ongewis die ook is. Meer in het bijzonder is het een methode om een gezamenlijk dorpstoekomstplan te maken, soms in de vorm van een manifest, zoals in veel dorpen in het Westerkwartier gebeurde. Vaak wordt er daarbij van uitgegaan dat het 'dna' van het dorp eerst ontrafeld moet worden, voordat je kunt zeggen wat je wilt behouden, uitbouwen en versterken.  

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen