Noordhorn schetst toekomst via ‘manifest toekomstbestendige dorpen’

Noordhorn plaatsnaambord

In 2018 werd door de dorpen van de voormalige gemeente Zuidhorn een dorpsmanifest opgesteld waarin plannen en wensen voor de toekomst werden geformuleerd. Het project werd geïnitieerd door de raad van Zuidhorn, vlak voor de gemeentelijke herindeling en werd ondersteund door de vereniging Groninger Dorpen. De regie was in handen van de plaatselijke dorpsbelangenverenigingen. De huidige situatie werd geanalyseerd, de kwetsbaarheden van het dorp benoemd, bijvoorbeeld op het gebied van cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed.

Zo kwam de Vereniging van Dorpsbelangen Noordhorn een aantal avonden bijeen om een aantal thema’s voor te bereiden. Dit mondde uit in een bijeenkomst waar alle inwoners werd gevraagd input te leveren voor de nieuwe dorpsvisie. ‘De waarde van De Oude Riet voor het dorp Noordhorn is groot en moet voor de toekomst gekoesterd worden’, luidde bijvoorbeeld een van de punten van het manifest. Het manifest werd op een dorpsavond gepresenteerd, gepubliceerd op internet en dient nu als leidraad voor de toekomst van Noordhorn. 

Achtergrond van dit dorpsmanifest is de groei van de Groninger gemeentes. Enkele jaren geleden telde Groningen nog zo’n 25 gemeentes, met gemeentebestuurders en -ambtenaren waar je een praatje mee kon maken in de voetbalkantine of bij de kassa van de supermarkt. Na de gemeentelijke herindelingen bleven er nog maar een handvol over. Vraag was hoe je als kleine dorpsgemeenschap er toch voor zorgen dat je je stem kunt blijven laten horen – zeker waar het je eigen toekomst betreft. Niet ieder dorp en iedere dorpsgemeenschap is immers hetzelfde en eens in de vier jaar stemmen, geeft bestuurders maar een hele grof idee van wat burgers eigenlijk zouden willen voor hun dorp. Bovendien moet je voor een toekomstvisie proberen uit te stijgen boven de dagelijkse zorgen en ergernissen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Vandaar het dorpsmanifest.