Wat is de speelruimte voor het dorp binnen dit project?

Veel problemen tussen gemeenten en bewoners ontstaan, zo leert de ervaring, omdat onduidelijk is wat de speelruimte voor het dorp is. Mag er alleen ja of nee worden gezegd tegen een plan of is inhoudelijke input van dorpsbewoners van belang? Die speelruimte moet niet op het allereerst pas duidelijk worden, maar van meet af aan.     

Geef dus, voordat je het idee of plan bij het dorp en bij Dorpsbelangen neerlegt, aan wat de mogelijkheden zijn. Vraag niet om input als je al weet dat het plan is dichtgetimmerd. Voorkom teleurstellingen en wees precies in je voorstellen. Leg ook precies uit wat de fasering is. Wat zijn de momenten waarop dorpsbewoners hun zorgen, ideeën en kritiek kunnen uiten? Op welke manier? Is er sprake van een heus gesprek – meestal de beste methode – of gaat het om een voorlichtingsavond met tien minuten tijd voor vragen? Wat het ook is: wees duidelijk, al in een vroeg stadium.

Bijvoorbeeld in:

Middag-Humsterland

Hoe zorg je voor een goede economische en social-culturele ontwikkeling, terwijl je de bestaande landschappelijke cultuurhistorische karakteristieken van het gebied zoveel mogelijk wilt behouden en versterken? Deze vraag stond centraal bij het schrijven van een toekomstvisie voor Middag-Humsterland in 2016 en 2017. Inwoners van het gebied werkten de verschillende onderwerpen uit, samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en uiteindelijk resulteerde dit in een lijvig document dat als leidraad en richtsnoer geldt bij de ontwikkeling en het behoud van dit gebied.     

Uiteindelijk werd afgesproken dat inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere betrokken zich verenigen om de toekomstige ontwikkelingen, zoals neergelegd in de toekomstvisie, vorm te geven en in de gaten te houden, samen met de gemeente en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De gemeente hield toezicht en stelde vijftigduizend euro ter beschikking als startkapitaal. Meer over dit dorpsproject

Wat te doen om dorpsvoorzieningen te behouden

  • Doe gedegen onderzoek naar de vraag naar voorzieningen. Wie zijn je doelgroepen? Wat zijn hun wensen? Wat is hun voorgeschiedenis.
  • Vergelijk het dorpsaanbod met het aanbod in de wijde omgeving. Wat is de unieke positie van dit dorp en zijn huidige voorzieningen?
  • Staar je niet blind op standaardoplossingen. Waarom een supermarkt als een dorpswinkel ook goed is?
  • Staar je niet blind op papieren oplossingen. Liever een vakbekwame winkelier dan een depothouder van allerlei diensten.
  • Wees flexibel. Sta open voor ontwikkelingen uit onverwachte hoek. Waarom geen winkel in een veelbezochte boerderij? Waarom niet 4 sportverenigingen in een multfunctioneel gebouw.
  • Combineer functies en voorzieningen: Waarom kan de distributie van de stomerij niet bij de benzinepomp? Waarom kan een school niet gebruikt worden voor de damvereniging?