Steekwoorden

'Draagvlak' is de steun die je krijgt voor een idee, initiatief of project: steun bij je eigen groep, bij je dorp, en bij de instanties daaromheen. De officiële definitie is: de mate waarin een groep mensen op hoofdlijnen eenzelfde gedachte als aanvaardbaar en redelijk beschouwd. Hier een voorbeeld van een analyse van het draagvlak rond het  toekomstbestendig maken van het dorp Meeden.

Doorverwijzingen naar de dorpsverhalen