Hoe kunnen we samenwerken met de dorpsbewoners?

Hoe klein, groot, uitzonderlijk of doorsnee een dorpsproject ook mag zijn, je hebt als gemeente altijd te maken met degenen die met de gevolgen van het project te maken zullen krijgen: de dorpsbewoners. De grondregel is daarom altijd: werk samen met het dorp. Heel het dorp. Geef dorpsbewoners in een vroeg stadium te kennen wat de ideeën en plannen zijn en geef ze de ruimte om mee te kunnen denken en te kunnen reageren op de eerste ideeën. En: hoe vroeger hoe beter.

Communiceer duidelijk en via de juiste kanalen. Een berichtje in de krant als het project al in kannen en kruiken is, zal veel weerstand oproepen, ook al lijkt het allemaal appeltje-eitje. Leg daarom zo veel mogelijk, zo vroeg mogelijk op tafel, zelfs als dat weerstand zal oproepen.

Bijvoorbeeld in:

Bad Nieuweschans

Zo moesten inwoners van gemeente Het Hogeland uit de krant lezen dat de gemeente bermmonumenten niet langer tolereerde. Een storm van protest stak op, mensen die hun overleden partner wilden eren, ouders die hun kind verloren waren, en een bermmonumentje hadden ingericht ontstaken in woede. De maatregel werd ingetrokken, maar het leed was al geschied en de .

Grote vraag hierbij: had de gemeente dit niet kunnen voorkomen? Waarom niet de maatregel eerst met de dorpsgemeenschappen besproken? Niet alle commotie is te voorkomen, maar veel wel – als er in een vroeger stadium wordt overlegd. Een gemeentelijk apparaat is er voor de dorpsbewoners – niet andersom.

Beter ging het in Bad Nieuweschans waar de Dorpsvisie al in een vroeg stadium gereed werd gemaakt voor nieuwe Omgevingswet. De gemeenten Oldambt en Eemsdelta zijn eindverantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het plan.

Mogelijke invloed burgerparticipatie op gemeentelijke beleidsfases (plus de vragen die daarbij horen.)  

Image

Beleidsfases

 

 • Agendavorming
  • Hoe kijken dorpsbewoners aan tegen de omschreven problemen?     
  • Zitten dorpsbewoners nog met andere problemen rond dit onderwerp?     
  • Leggen dorpsbewoners andere prioriteiten dan de gemeente bij dit thema?     
  • Kunnen bewonersopinies & -ideeën aanleiding zijn een onderwerp hoger op de beleidsagenda te zetten?
 • Beleidsvoorbereiding     
  • Wat vinden dorpsbewoners van de beleidsvoornemens?     
  • Welke oplossingen hebben dorpsbewoners voor het probleem?     
  • Kunnen we samen met dorpsbewoners een beleidsvraag aanscherpen?     
  • Kunnen we samen met dorpsbewoners beleidsvoorstellen formuleren?
 • Besluitvorming
  • Hoe verhogen we de kwaliteit van beslissingen?     
  • Wat vinden dorpsbewoners van de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd?     
  • Kunnen we samen met dorpsbewoners een andere uitvoeringsstrategie ontwerpen
 • Handhaving     
  • Kunnen we samen met dorpsbewoners de handhaving verbeteren?
 • Beleidsevaluatie     
  • Welke rol zou de (rijks)overheid volgens dorpsbewoners moeten spelen?     Wat vinden dorpsbewoners van onze beleidsproducten?     
  • Hoe kan de communicatie met specifieke doelgroepen volgens dorpsbewoners worden verbeterd?