Wie zijn de dorpsbewoners die hiermee te maken krijgen?

Een van de belangrijkste vragen bij het realiseren van een gemeentelijk project is welke dorpsbewoners met het project te maken gaan krijgen. Stel voordat je een school wilt bouwen. Dan ga je waarschijnlijk niet aan alle inwoners vragen wat voor school ze willen hebben en welke plek het meest geschikt is, maar je kunt wel – in samenwerking met schoolbestuur, omwonenden en andere partijen – proberen om aan zoveel mogelijk dorpsbewoners laten zien wat het project in gaat houden. Aan de dorpencoördinator kun je vragen hoe je ervoor kan zorgen dat je een goede samenwerking met de verschillende dorpsbewoners kunt aangaan. Hoe zorg je voor een veilige overlegomgeving, zodat je tot een optimaal resultaat kunt komen?     

Uiteindelijk gaat het niet alleen om een project te realiseren, maar ook om de dorpsbewoners die er ook maar enigszins mee te maken hebben een veilig en goed gevoel te geven. Je bent weliswaar bezig met het plan om een school te bouwen, maar tegelijkertijd ben je ook aan het samenwerken met diverse betrokkenen.

Bijvoorbeeld in:

Kolham

De vrijwilligersorganisatie Lang Leve Kolham ondersteunt oudere dorpsgenoten met  boodschappen doen, medicijnen halen en vervoer regelen naar dokter of ziekenhuis. Een enquête wees uit dat er veel behoefte aan een dergelijke ondersteuning was bij de inwoners van Kolham, waarvan een derde boven de zestig is en het merendeel zelfs 70+. Ook andere projectideeën kwamen uit deze enquête voort.     

Enkele initiatiefnemers, later verenigd in de commissie Leefbaarheid van Dorpsbelangen Kolham, zette een enquête uit onder de zestigplussers van Kolham en de uitkomsten daarvan werden door Vereniging Dorpsbelangen Kolham en stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie (POSO) Midden-Groningen, aangeboden aan de wethouder van de gemeente Midden-Groningen.

Daaruit vloeiden een aantal projecten voort: een dorpsloket,  een vrijwilligersnetwerk dat activiteiten zou organiseren en een onderzoek naar levensloopgeschikte woonvormen. Vooral het voorstel voor een op te zetten vrijwilligersorganisatie, onder de noemer ‘Lang Leve Kolham’, scoorde hoog.  

Wat is een dorpsproject?

Een oproep om met de WK zoveel mogelijk oranje vlaggetjes op te hangen. Een plan om de voorgenomen verbreding van een snelweg tegen te gaan. Een Art Weekend in oktober met open ateliers en straattheater. Allemaal projecten die uit dorpen zijn ontstaan en dorpen beïnvloeden. Maar wat is precies de definitie van een dorpsproject     

Een dorpsproject is een project:

  • met een concreet einddoel     
  • met een duidelijk begin en eind     
  • met duidelijke voorwaarden     
  • met een of meer activiteiten.