Vrijwilligers Lang Leve Kolham ondersteunen ouderen

Kolham plaatsnaambord

Vrijwilligersorganisatie Lang Leve Kolham ondersteunt oudere dorpsgenoten met  boodschappen doen, medicijnen halen en het vervoer naar en van dokter of ziekenhuis. Een enquête wees uit dat er veel behoefte aan een dergelijke ondersteuning was bij de inwoners van Kolham, waarvan een derde boven de zestig is en het merendeel zelfs 70+. Ook andere projectideeën kwamen uit deze enquête voort.

Enkele initiatiefnemers, later verenigd in de commissie Leefbaarheid van Dorpsbelangen Kolham onder voorzitterschap van Jan Hasenoot, zetten een enquête uit onder de zestigplussers van Kolham en de uitkomsten daarvan werden door Vereniging Dorpsbelangen Kolham en stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie (POSO) Midden-Groningen, aangeboden aan de wethouder van de gemeente Midden-Groningen. Daaruit vloeiden een aantal projecten voort: een dorpsloket,  een vrijwilligersnetwerk dat activiteiten zou organiseren en een onderzoek naar levensloopgeschikte woonvormen.  

Vooral het voorstel voor een op te zetten vrijwilligersorganisatie, onder de noemer ‘Lang Leve Kolham’, scoorde hoog. Ook werd een wandelgroep voor senioren opgericht – ondersteund door het Anjerfonds –  maar die werd tijdelijk verstoord door de komst van het coronavirus.  Tijdens de coronaperiode werden wel flyers verspreid, waarop de vrijwilligers van Lange Leve Kolham aanboden boodschappen te doen, medicijnen op te halen of ouderen te vervoeren naar dokter of ziekenhuis.