Bad Nieuweschans maakt Dorpsvisie gereed voor nieuwe Omgevingswet

Bad Nieuweschans plaatsnaambord in

Met ingang van 1 juli 2022 treedt de zogenaamde ‘Omgevingswet’ in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Met vooruitziende blik heeft de gemeente Oldambt al in 2017 een Omgevingsvisie vastgesteld, na overleg met bewoners en andere betrokkenen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Bad Nieuweschans als pilot mocht dienen voor de nieuwe Omgevingswet.

In de nieuwe Omgevingswet komt de nadruk te liggen op wat de bewoners van een bepaalde omgeving zelf graag zouden zien gebeuren (onder andere vastgelegd in dorps- of ‘omgevingsvisie. In eerdere jaren werden er ook al informatieavonden en trainingen over georganiseerd in Groningen, bijvoorbeeld in de Cazemierboerderij in Tolbert, juni 2019. Centraal stond de dorpsvisie in relatie tot de nieuwe wet. De organisatie lag in handen van de drie noordelijke dorpenkoepels Groninger Dorpen, BOKD en Doarpswurk.