Hoe ver is je project al?

De gebruikelijke weg voor gemeentelijke plannen is voor gemeentemedewerkers duidelijk. De gemeenteraad geeft het college een opdracht, en die spelen dit door naar ambtenaren. Die moeten een plan bedenken, uitvoeren en uiteindelijk evalueren. Dorpsbewoners komen daar vrijwel nooit aan te pas. Die hebben gestemd wie er in de gemeenteraad komt en hun mandaat afgegeven.     

Die situatie is heel snel aan het veranderen. Elke gemeente zoekt nu – soms noodgedwongen – samenwerking met de eindgebruikers – bewoners of andere betrokken. Probleem is dat de gemiddelde ambtenaar een inhoudsdeskundige is en dat het heel erg van de persoon afhangt of en hoe hij of zij met bewoners en stakeholders overlegd.     

Als je pas laat in het proces je plan overlegt met de betrokkenen heb je de kans dat het daarna alleen maar gaat om rationele argumenten: om winnen en verliezen. Is dit plan goed of niet? Terwijl veel dorpsbewoners vooral vroegtijdig betrokken willen worden en de plannen niet uit het geruchtencircuit willen oppikken. Ga het gesprek dus vroegtijdig aan met degenen die het meest met dit plan te maken zullen hebben. Je kunt als ambtenaar prima uitleggen op basis waarvan beslissingen worden genomen, en waarom keuzes worden gemaakt.     

Probeer het plan dus niet van tevoren helemaal dicht te timmeren als dat niet nodig is. Geef dorpsbewoners de ruimte om in een vroegtijdig stadium kennis te nemen van de plannen en hun ideeën en zorgen te kunnen uiten en eventuele verbeteringen of kritiek aan te brengen.

Bijvoorbeeld in:

Ten Boer

De Hamplaats in Ten Boer moest versterkt worden, vond ook de gemeente in november 2018. Wijs geworden door de lange versterkingstrajecten, gingen de bewoners met elkaar om de tafel om niet af te wachten en een gezamenlijke oplossing te bedenken. Slopen en nieuw bouwen, volgens een eigen plan! De gemeente ondersteunde dit besluit volledig.     

Samen met adviesbureau Duurzaam Wonen werd daarom een plan opgesteld voor 24 nieuwe houtskeletwoningen. Een jaar na het bindende versterkingsadvies werd het plan goedgekeurd door de gemeente. Tegelijkertijd werd er ook gezorgd voor een tijdelijk verblijf waar de buurtbewoners gezamenlijk konden verblijven. In een half jaar tijd zouden de nieuwe woningen gebouwd worde. Daarna konden de bewoners terug naar hun groene oase in het centrum van Ten Boer.

Stappenplan voor een gemeentelijk project of onderwerp waarin je samenwerking zoekt met dorpsbewoners

  • Stel vast wat de voordelen zijn om dorpsbewoners bij een project of onderwerp te betrekken. Wat levert dit de gemeente op?
  • Stel vast hoeveel beleidsruimte er is om werkelijk iets met de inbreng van dorpsbewoners te doen. Wat is de speelruimte?
  • Bepaal in welke fase van de beleidscyclus dit project of onderwerp zich bevindt. Zit je nog in de agendavorming of ben je al bezig met beleidsvoorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering of zelfs handhaving en beleidsevaluatie?
  • Bepaal welke participatiemethode het geschiktst is. Stem je methode af op de doelgroep en je doelstellingen.
  • Stel de mogelijkheden en je capaciteit vast. Een compleet participatietraject begeleiden kost enkele werkweken, een eenmalige raadpleging een paar dagen.
  • Stel een projectplan samen uit de voorgaande vijf stappen.

Bron: Vrom – Stappenplan voor burgerparticipatie