Met welk beleid en welke regels krijgt deze groep te maken?

Zelfs ervaren bestuurders van Dorpsbelangen hebben vaak geen goed en zeker geen compleet overzicht over het gemeentelijk en provinciaal beleid, en de regels die gelden: de verordeningen, vergunningen en besluiten waar hun initiatieven mee te maken krijgen. Jouw rol als gemeente is dus om het gehele speelveld te overzien en ervoor te zorgen dat je integraal – sectoroverstijgend – meedenkt met de groep dorpsbewoners.

In feite lever je daarmee voor Dorpsbewoners een pallet aan mogelijkheden aan en laat je ze tegelijkertijd zien waar de grenzen liggen. Wat doe jij, wat doen zij, wat kunnen jullie gezamenlijk doen?

Bijvoorbeeld in:

Wagenborgen

Toen in Wagenborgen bekend werd dat het woonzorgcentrum Zonnehuis zou sluiten, besloot Dorpsbelangen dat zorg het speerpunt van de dorpstoekomstplannen moest worden. En zo ontstonden de eerste plannen voor het Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen, waarmee een deel van de zorg overeind kon blijven. De gemeente ging in gesprek met de initiatiefnemers, wees ze op diverse mogelijkheden en alternatieven en financierde uiteindelijk een professionele dorpsondersteuner. Deze laatste werd de schakel tussen instanties als huisarts en gemeente, en de vereniging Dorpsbelangen en zijn vrijwilligers.

Fondsen en subsidies

Groninger dorpen houdt een uitgebreide lijst bij van fondsen, subsidies en andere financieringsbronnen voor dorpsprojecten. Die lijst levert tegelijkertijd een mooi overzicht over de verschillende organisaties waar dorpsbewoners en verenigingen als Dorpsbelangen mee te maken kunnen krijgen: van de stichting het Nieuwe Doen tot het Landschapscompensatieprogramma i.v.m. aanleg hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten.

De lijst wordt regelmatig bijgehouden.