Waar heeft Dorpsbelangen het meeste behoefte aan bij dit project?

Als je uit de eerste gesprekken met Dorpsbelangen hebt kunnen destilleren wat initiatief ze precies voor ogen hebben, kun je de volgende stap nemen: analyseren waar het meeste behoefte aan is. Wat wordt jouw rol als gemeente?

Probeer hierbij een coach te zijn. De dorpsbewoners die via Dorpsbelangen een plan of een initiatief hebben, zijn en blijven de eigenaar van het project. Jij zult als dorpencoördinator, ambtenaar of politicus dit initiatief zo goed mogelijk moeten ondersteunen, maar het blijft uiteraard hun project.     

Dat coachen doe je meestal via een gesprek waarbij je de behoeftes van Dorpsbelangen probeert te koppelen aan de mogelijkheden die je als gemeente-medewerker hebt. En dat is niet alleen je kennis over de eigen gemeentelijke instrumenten maar ook kennis over andere organisaties en procedures waar deze groep mee te maken zou kunnen krijgen.

Bijvoorbeeld in:

Krewerd

Zo werd in Krewerd, waar een omvangrijke versterkingsactie plaats zou vinden, door de dorpsbewoners in 2019-2020 een eigen dorpsarchitect aangesteld waarmee ze de regie over de versterkingsplannen hoopten te behouden. Verantwoordelijk voor dit Experiment Krewerd was de Dorpsvereniging, maar de gemeente – Delfzijl – ondersteunde het geheel.

Zoals het integrale plan van aanpak stelde: ‘De gemeente Delfzijl heeft bij monde van burgemeester Gerard Beukema aangegeven dat Krewerd autonoom aan de slag mag gaan met Experiment Krewerd, vanzelfsprekend binnen alle wettelijke kaders. De gemeente zal daarbij een faciliterende rol spelen, zoals een budgetaanvrage bij de NPG en de aanvrage gasvrije wijk bij de centrale overheid en psychosociale hulp. Desgewenst gaan we met de gemeente in gesprek om het experiment nader in te vullen als het gaat om mandatering.’     

In dit geval was er dus geen behoefte aan een leidende, maar van een luisterende, adviserende en coachende rol van de gemeente. Dorpsbewoners en Dorpsbelangen gaven aan wat hun behoefte was en de gemeente adviseerde hen daarbij.

Digitaal bewonerstool: Platform Fokus

Natuurlijk komen ze elkaar op straat tegen, of hebben ze vergaderingen in het dorpshuis, maar meer en meer communicatie tussen dorpsbewoners gaat tegenwoordig digitaal. Soms gebeurt dit in de vorm van een mail- of whatsapp-groep, een Facebookpagina of een Twitteraccount. Wil je meer en betere communicatiemogelijkheden dan kun je denken een digitaal bewonersplatform als Platform Fokus.     

Binnen dit bewonersplatform kun je niet alleen groepen en individuen met elkaar laten communiceren, maar kun je ook gegevens als dossiers, rapporten en correspondentie veilig opslaan. Ook kun je ermee plannen, overleggen en kennis uitwisselen. Groepen kunnen hun eigen nieuwspagina onderhouden, groepsberichten versturen, evenals persoonlijke berichten, polls houden en een groepschat houden voor kort overleg. Platform Fokus heeft bovendien al accounts met instanties als de NCG, VIAA, de Gemeente Midden-Groningen en anderen. Zo kan het dorpsbewonersplatform direct contact maken met deze instanties. Ook kun je als bedrijf jezelf in je woonplaats op de kaart zetten en contact met bewoners maken. Het platform wordt inmiddels ook gebruikt om bevingsgedupeerden in staat te stellen om hun eigen schade-dossier bij te houden. Indien nodig kunnen documenten eenvoudig worden gedeeld met andere leden, of bijvoorbeeld een aannemer, gemeente of een instantie.     

Binnen Platform Fokus houdt de bewoner te allen tijde regie over de eigen gegevens. Je bepaalt zelf wanneer en met wie je gegevens deelt. Zie https://platformfokus.nl.