Heb je vaker met Dorpsbelangen samengewerkt?

De meeste initiatieven die uit de koker van Dorpsbelangen komen, kennen een standaardtraject – zeker als Dorpsbelangen vaker op vaste basis of via projecten samenwerkt met de gemeente. Gemeentemedewerkers kennen vaak het bestuur en de belangrijkste spelers binnen Dorpsbelangen en kunnen gemakkelijk inschatten welke steun deze verwachten.

Toch komt het regelmatig voor dat een nieuwe projectgroep binnen Dorpsbelangen opstaat, een nieuwe voorzitter aantreedt of de vereniging van vorm, sfeer of ambitie verandert. Je moet dus als medewerker van de gemeente weten hoe de structuur van Dorpsbelangen is, waar de verantwoordelijkheid ligt voor het desbetreffend project en hoe de verhouding is tussen Dorpsbelangen en de initiatiefnemers. Houd de vinger aan de pols! Dit is vooral een taak voor de dorpencoördinator of gebiedsregisseur. 

Bijvoorbeeld in:

Den Andel

Zo werd de Dorpsbelangenvereniging Den Andel met het aantreden van een nieuwe voorzitter in 2017 een netwerkorganisatie. ‘Iedereen met een bepaalde passie moet iets kunnen doen en betekenen in Den Andel’, zei deze. ‘Sinds ik voorzitter ben van Dorpsbelangen ben ik daar van uitgegaan: zoveel mogelijk mensen mee laten doen.’     

In de praktijk betekent dit dat bewoners van Den Andel die ideeën of plannen hebben zelf aan de slag gaan om deze te realiseren. Dorpsbelangen ondersteunt dit met advies, netwerkconnecties en publiciteitsmiddelen (website, dorpskrant). ‘Heb je klachten over het verkeer? Formeer maar een werkgroep! Degene die er het meeste last van hebben, moeten maar die werkgroep op gaan richten. Dat vind ik ook terecht. En dan moet je draagkracht zien te krijgen.’

Toen twee bewoners bijvoorbeeld aankwamen met het idee om het voormalige voetbalveld om te zetten in een Dorpstuin ondersteunde Dorpsbelangen dit van harte, maar de verantwoording voor de uitvoering en de exploitatie bleef bij de initiatiefnemers.

Voorbeeld van een overeenkomst tussen Dorpsbelangen en de gemeente: de Werkwijzer.

Als de gemeente vaker samenwerkt met Dorpsbelangen is het soms goed om de onderlinge afspraken en de werkwijze in een overeenkomst vast te leggen, zodat eenieder weet waar hij aan toe is en ook bij personele wisselingen iets op papier staat.

Een goed voorbeeld van zo’n document is de Werkwijzer van de Friese gemeente Tytjerkstradeel. Deze werkovereenkomst gaat over de wederzijdse betrokkenheid bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid, de inspraak en de communicatie tussen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en de verenigingen voor dorpsbelangen in de gemeente.