Dorpshuis Westeremden verbouwd volgens wensen dorpelingen

Westeremden in

Het oude dorpshuis van Westeremden was niet aardbevingsbestendig en bovendien flink beschadigd, en moest daarom worden verbouwd en waarschijnlijk zelfs gedeeltelijk gesloopt. Wat zou er voor in de plaats moeten komen, was de vraag die dorpsvereniging Orando zichzelf en de dorpsbewoners stelde. Een brede multifunctionele ontmoetingsplaats had het bestuur voor ogen, waarin ruimte is voor zowel de jaarlijkse activiteiten als nieuwe initiatieven. Om uit te vinden wat het dorp daarvan vond, werd samen met een naburig architectenbureau een enquête opgesteld, waarbij de recente dorpsvisie leidend was. Uit de resultaten bleek dat de dorpelingen niet alleen een bevingsbestendig dorpshuis wilden, maar ook een toekomstbestendig dorpshuis: een multifunctionele ontmoetingsplaats ‘waarin ruimte is voor zowel de jaarlijkse activiteiten als nieuwe initiatieven’. Een ‘gebouw dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten’. Aldus geschiedde.

De ver- en nieuwbouw van het dorpshuis werd financieel mogelijk gemaakt door het versterkingsbudget van de NAM en diverse subsidies en donaties die door het bestuur van de Dorpsvereniging Westeremden werden binnengehaald. De voornaamste geldverstrekkers waren de gemeente Loppersum, Provincie Groningen, VSB-fonds, Oranjefonds, Fonds Eemsmond en het project ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’.

Na enige geharrewar over de financiering en na enig corona-oponthoud ging het sloop-en-nieuwbouw project in 2020 van start. Vrijwilligers haalden het dorpshuis in april 2020 in twee weken leeg waarna de verbouw kon beginnen. Het dorpshuis zal uiteindelijk beter toegankelijk worden en na de versterking/verbouwing heeft het dorp een sfeervoller en laagdrempelig gebouw dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten.