Heb je een idee wat de oorzaken van deze problemen zijn?

Elk dorp kent problemen. Soms zijn ze klein, soms groot, soms tijdelijk, soms permanent. Het speeltuinterrein wordt ook door honden bezocht. Groot landbouwverkeer dendert al jaren door het dorp. Een groepje opgeschoten pubers vernielt ’s weekends bus- en treinhokjes. Een windmolenpark bedreigt de dorpse rust. Vraag is wanneer een gemeente zich geroepen voelt om het probleem aan te pakken.     

De eerste vraag die je zult moeten beantwoorden is of er echt een probleem is. Van wie komen de signalen? Heeft het dorp echt behoefte aan een nieuw recreatieterrein, een multifunctioneel centrum of een centraal parkeerterrein, of vinden alleen buitenstaanders dat?     

Wees in ieder geval behoedzaam en tactisch: dring niet je mening op, maar leg je oor te luister. Ga in gesprek met Dorpsbelangen en met andere groepen en probeer te achterhalen of het probleem werkelijk een probleem is.

Bijvoorbeeld in:

Garsthuizen en Startenhuizen

In Garsthuizen en Startenhuizen zitten ze niet heel erg te springen om allerlei vernieuwingen en extra faciliteiten, zo bleek uit een enquête die in 2020 werd gehouden in de aanloop naar een nieuwe dorpsvisie. Bewoners gaven aan vooral in de dorp te willen wonen voor de rust en de goede bereikbaarheid van Groningen. Maar dat betekent niet dat er geen wensen en zorgen in het dorp leven. Naast de bevingsproblematiek bleek men vooral last te hebben van te hard rijdende auto’s en landbouwvoertuigen. Wensen: een geluidsscherm langs de Eemshavenweg, mogelijk gecombineerd met zonnepanelen. En: meer speelplekken voor kinderen.

Manieren om te weten te komen wat er leeft in een dorp

  • Wandel rond & houdt willekeurige gesprekken: vaak komt daar meer uit dan je denkt. 
  • Houdt een enquête: bedenkt daarbij wel dat dit vaak niet representatief en diepgaand is.
  • Overleg met de bewoners: nodig ze uit voor een gesprek over de problemen van het dorp en de toekomst.
  • Dorpsvergadering: vraag of je bij een dorpsvergadering mag zijn en misschien wel even mag meepraten.
  • Dorpsvisie/Toekomstvisie: ondersteun of stimuleer de dorpsbewoners om een toekomst- of dorpsvisie op te stellen of bij te werken.