Garsthuizen en Startenhuizen gebruiken enquête voor toekomstvisie

Startenhuizen plaatsnaambord

In 2020 vroeg de gemeente Loppersum aan de Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen (VVV/D) van Garsthuizen en Startenhuizen om een nieuwe dorpenvisie op te stellen. Dat was nodig, vond men, omdat de toenmalige dorpsvisie over de periode 1996- 2000 ging. In de nieuwe dorpenvisie konden de dorpsbewoners aangeven wat er in hun ogen de komende jaren moet gebeuren om Garsthuizen en Startenhuizen leefbaar te houden en eventueel te verbeteren.

Een enquête over de toekomst van de dorpen werd door maar liefst 85 dorpsbewoners ingevuld – en dat op een bevolking die iets meer dan 200 bewoners boven de 12 jaar telt. 'Bewoners van beide dorpen kijken tevreden terug naar de activiteiten die tussen 2010-2020 in Garsthuizen en Startenhuizen door de verenigingen werden georganiseerd. Natuurlijk is niet iedereen uit het dorp betrokken. Dat hoeft ook niet. Wel was- en is het wenselijk dat mensen meedoen, in welke mate dan ook, zo gaven inwoners aan. De
reuring in het dorp is namelijk een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid. Een minder mooie ontwikkeling, zo geven dorpsbewoners aan is het afbreken van de kerk.' (...) 'Het project biedt aanknopingspunten om met een hernieuwde energie en (hopelijk) meer vrijwilligers in de toekomst het dorp leefbaar te houden.'

De nieuwe dorpsvisie is niet alleen van belang voor het dorp zelf en voor de dorpsbelangen, maar ook voor de gemeente, als leidraad voor de toekomst. Dat de dorpsvisie van grote waarde kan zijn, bleek volgens een woordvoerder uit het feit dat er mede dankzij de vorige dorpsvisie veel zaken in Garsthuizen zijn gerealiseerd,  'zoals het opknappen van het dorpsplein, nieuwe lantaarns en herstel van het Coolmanspad'.