Dorpsbelangenvereniging Doodstil, Eppenhuizen, Zandeweer verenigt buurdorpen

Zandweer plaatsnaambord in

De buurdorpen Zandeweer, Doodstil en Eppenhuizen hadden lange tijd geen belangenvereniging voor hun dorpen. Omdat ook in deze drie dorpen onder Uithuizen bevingen, schade-herstel en versterkingen aan de orde van de dag waren, vroeg de gemeente om een aanspreekpunt in de dorpen – een vereniging die de dorpsbevolking representeerde en waarmee overlegd kon worden. Want zonder belangenorganisatie is het lastig onderhandelen en worden kansen gemist, wist men. Enkele dorpsgenoten – waaronder de beheerder van het dorpshuis – pakten de handschoen op en peilden de stemming bij de bestaande verenigingen van de drie dorpen. Allemaal stemden ze in met het plan. Daarna werd een dorpsvisie geformuleerd waarmee de dorpelingen hun ideeën over de toekomst van het dorp uiteenzetten.

In juli 2018 was het zover en werd deze dorpsvisie gepresenteerd in dorpshuis het Klokhoes. De drie dorpen konden weer naar de toekomst kijken – maar nu gezamenlijk – en gemeentes en andere instanties hadden een aanspreekpunt.

Een van de eerste dingen die de Dorpsbelangenvereniging Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil deed was een vraag stellen aan het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) of het mogelijk was het Gronings bij kinderen te stimuleren. Daar kwam uiteindelijk het project ‘Van Old noar Jong’ uit voort, een onderwijsgame die ondersteunt werd door Google. De bedoeling van deze game is om basisschoolkinderen op een laagdrempelige en moderne manier in contact te brengen met het Gronings.